Main content

Garry Owen

Gellir wrando ar Garry Owen yn cyflwyno Taro'r Post ar BBC Radio Cymru.

Wedi ei eni a'i fagu ym Mhontarddulais, a heb symud yn bell iawn oddi yno, gan ei fod nawr yn byw yn yr Hendy, sydd ond ochr draw y bont i afon Llwchwr!

Fe aeth i ysgol y pentre, wedyn Ysgol Gyfun Ystalyfera, cyn astudio'r Gyfraith yn mhrifysgol Aberystwyth.

Yna, symudodd 'nôl i Lanelli i weithio gyda chwmni cyfreithwyr, ond chafodd fawr o hwyl ar y gwaith hynny yw ar wahân i gwrdd â'i wraig yno!

Ar ôl gweithio yn radio Sain Abertawe am tua wyth mlynedd yn cyflwyno opera, roc ceisiadau a newyddion, ymunodd Garry â Radio Cymru fel gohebydd yn Abertawe.

Mae Garry eisioes wedi bod yn cyflwyno Newyddion BBC ar gyfer S4C a Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru.