Main content

Ailig O' Henley

Preseantair 'Jim Baxter'

Tha Ailig O’Henley à Uibhist a Deas air a bhith ag obair mar neach-naidheachd Albannach airson UEFA bho 2004. Bhon uair sin, tha e air a bhith mar phàirt dhen sgioba-naidheachd aca aig farpaisean EURO 2004, 2008 agus 2012; a thuilleadh air a bhith ag aithris air farpaisean Eòrpach eile, leithid an Champions League agus Lìog Europa, an dà chuid an seo an Alba agus ann an Sasainn. Cluinnear Ailig gu tric ag aithris air ball-coise na h-Alba is na Roinn Eòrpa airson BBC Radio nan Gàidheal agus cuideachd mar neach-aithris agus eòlaiche airson na geamachan SPFL is eile aig BBC ALBA.

Alex O’Henley

Alex O’Henley from South Uist has been UEFA’s Scottish Football Correspondent since 2004. Since then, he’s been part of their reporting team at the EURO 2004, 2008 and 2012 European Championship finals; as well as following the fortunes of domestic clubs in the Champions League and Europa League competitions. Here in Scotland, Alex is a regular contributor to BBC Radio nan Gàidheal on Scottish and European football issues and is also a commentator and summariser for BBC ALBA’s SPFL match coverage.