Main content

Camila Titinger

Soprano from Brazil - 29 years old

I am Brazilian with an Italian heritage, and come from São Paulo, where I studied at the Instituto de Artes Universidade Estadual Paulista. In 2015, I was a prize winner in the Neue Stimmen singing competition in Germany, which led to concerts in Washington DC with pianist Craig Terry, organized by the Neue Stimmen committee.

I sang at the opening of the 2016 Bregenz Festival with Maestro Paolo Carignani and the Vienna Symphony Orchestra. My French debut came in the season 2016/2017, as the Countess (Le nozze di Figaro) at the Opéra de Toulon and I was one of the prize winners at the 2017 Paris Opera Competition.

In 2017, I was invited to sing in a concert at Teatro Lírico di Cagliari, Italy and the same year I sang Bachianas Brasileiras No 5 by my fellow Brazilian, Villa-Lobos, at the Teatro Real in Madrid.

Since January 2018, I have regularly been invited to sing with Plácido Domingo at concerts in Ljubljana, Strasbourg and Boston and this year in Aarhus, Denmark. I have been engaged to sing at the Aalto Theater and the Philharmonie in Essen in Germany, and I am appearing at the Garsington Opera Festival in the role of Donna Anna (Don Giovanni) this summer.

When I’m not singing, I use my spare time enjoying my hobbies of tap dancing, yoga and tennis.

Camila Titinger

Soprano, 29 oed, Brasil

Rydw i’n hanu o São Paulo, Brasil, ond mae gen i wreiddiau Eidalaidd hefyd. Astudiais yn yr Instituto de Artes Universidade Estadual Paulista yn São Paulo ei hun. Yn 2015, enillais wobr yng nghystadleuaeth ganu Neue Stimmen yn yr Almaen, ac arweiniodd hyn at gyngherddau yn Washington DC gyda’r pianydd Craig Terry, wedi’u trefnu gan bwyllgor Neue Stimmen.

Cefais gyfle i ganu yn agoriad Gŵyl Bregenz 2016 gyda’r Maestro, Paolo Carignani, a Cherddorfa Symffoni Fienna. Ymddangosais yn Ffrainc am y tro cyntaf yn ystod tymor 2016/2017, fel y Cowntes (Le nozze di Figaro) yn Opéra de Toulon, ac roeddwn i’n un o’r rhai a enillodd wobr yng Nghystadleuaeth Opera Paris yn 2017.

Yn 2017, cefais fy ngwahodd i ganu mewn cyngerdd yn y Teatro Lírico di Cagliari yn yr Eidal. Yn yr un flwyddyn, canais Bachianas Brasileiras No 5 gan Villa-Lobos, sydd hefyd yn dod o Brasil, yn y Teatro Real ym Madrid.

Ers mis Ionawr 2018, rydw i wedi cael sawl gwahoddiad i ganu gyda Plácido Domingo mewn cyngherddau yn Ljubljana, Strasbwrg a Boston. Eleni, byddwn yn perfformio yn Aarhus, Denmarc. Yn y dyfodol byddaf yn canu yn yr Aalto Theater a’r Philharmonie yn Essen, yr Almaen, a byddaf yn ymddangos fel Donna Anna (Don Giovanni) yng Ngŵyl Opera Garsington yn ystod yr haf.

Pan nad ydw i’n canu, rydw i’n mwynhau dawnsio tap, ioga a chwarae tenis yn fy amser rhydd.

Camila Titinger (Soprano) from Brazil ROUND 2 2019

Camila Titinger performing "Da tempeste" from Giulio Cesare by Handel

Repertoire

Main Prize Concert
Da tempeste il legno infranto Giulio Cesare Handel
Tatyana’s Letter Scene Eugene Onegin Tchaikovsky
Song Prize Recital 1
Black Anemones Two poems of Agueda Pizarro Joseph Schwantner
Le temps des lilas Poème de l’amour et de la mer Chausson
Morgen Op 27 No 4 Richard Strauss
Cäcilie Op 27 No 2 Richard Strauss
Tu pupila es azul Tres poemas Op 81 Turina