Main content

Llŷr Williams

Accompanist

Born in Pentrebychan, Llŷr read music at Oxford and the Royal Academy of Music and is an Honorary Fellow of the Royal Welsh College of Music and Drama where he is also artist-in-association, and he is also artist-in-residence at the Cowbridge Music Festival.

An acclaimed performer of Beethoven, he has several complete sonata cycles under his belt, most recently at Wigmore Hall and the Royal Welsh College of Music and Drama, as well as a concerto cycle with the Scottish Chamber Orchestra. Highlights of 2018-19 include the continuation of a 5-recital exploration of the late works of Schubert in Cardiff, return invitations to Wigmore Hall and the Royal Philharmonic Orchestra, the opening recital of the Southbank Centre’s International Piano Series and his Canadian debut at Salle Bourgie in Montreal.

Williams’ eclectic repertoire is reflected in his discography. A 12-CD box set Beethoven Unbound featuring all 32 sonatas and other major works, recorded live at Wigmore Hall, was BBC Music Magazine’s Recording of the Month in August 2018. A previous CD, Wagner Without Words, also received widespread critical acclaim. Llŷr is the subject of two films on S4C, one of which featured his Carnegie Hall debut.

In 2017 he was awarded an Honorary Doctorate by the University of Wales.

Llŷr Williams

Accompanist

Ganed Llŷr ym Mhentrebychan, a darllenodd gerddoriaeth yn Rhydychen a’r Academi Gerdd Frenhinol. Mae’n Gymrawd Er Anrhydedd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, lle mae hefyd yn artist cyswllt. Mae hefyd yn artist preswyl yng Ngŵyl Gerdd y Bont-faen.

Mae’n enwog am berfformio Beethoven. Mae ganddo lawer o gylchoedd o sonatau i’w enw, yn fwyaf diweddar yn Neuadd Wigmore a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn ogystal â chylch o goncertos gyda Cherddorfa Siambr yr Alban. Ymysg ei uchafbwyntiau yn 2018-19, mae parhau ag archwiliad drwy bum datganiad o weithiau olaf Schubert yng Nghaerdydd, gwahoddiadau i ddychwelyd i Neuadd Wigmore a’r Gerddorfa Ffilharmonig Brenhinol, datganiad agoriadol Cyfres Biano Ryngwladol Canolfan Southbank, a’i ymddangosiad cyntaf yng Nghanada yn y Salle Bourgie ym Montreal.

Mae repertoire eclectig Williams yn cael ei adlewyrchu yn ei gatalog. Roedd ei set o 12 cryno-ddisg, Beethoven Unbound, yn cynnwys pob un o’r 32 o sonatau a gweithiau pwysig eraill, cafodd ei recordio’n fyw yn Neuadd Wigmore, a dyna oedd Recordiad y Mis yng nghylchgrawn cerddoriaeth y BBC yn Awst 2018. Cafodd cryno-ddisg flaenorol, Wagner Without Words, glod eang gan y beirniaid hefyd. Bu Llŷr yn destun dwy ffilm ar S4C, un ohonynt yn dangos ei ymddangosiad cyntaf yn Neuadd Carnegie.

Yn 2017, derbyniodd Ddoethuriaeth Er Anrhydedd gan Brifysgol Cymru.