Main content

Pennod 3

Galwad ffôn munud olaf a dirgelwch diflaniadau eraill o'r cyfnod...

Er na chafodd corff Stanislaw Sykut ei ddarganfod, fe ddyfarnwyd Michael Onufrejczyc yn euog o’i lofruddio a chafodd ei ddedfrydu i farwolaeth. Ond ar yr unfed awr ar ddeg fe’i achubwyd rhag y gosb eithaf.

Caiff Ioan glywed gan Megan Sterry, ysgrifenyddes i gyfreithiwr Onufrejczyc ar y pryd, am amgylchiadau rhyfedd galwad ffôn a wnaed i atal ei grogi.

Mae Ioan hefyd yn gofyn beth yw arwyddocâd cyfres o ddiflaniadau eraill o’r cyfnod gyda stori Onufrejczyc a Sykut?

Cyflwyno a chynhyrchu: Ioan Wyn Evans
Dylunio a chymysgu sain: Meic Parry
Cerddoriaeth thema: Patrick Rimes

Release date:

Available now

34 minutes

Podcast