Main content

Pennod 1

Ioan Wyn Evans sydd ar drywydd diflaniad o Gwmdu yn 1953. Ond oes yna fwy i'r stori?

Ar noson o Ragfyr yn 1953 diflannodd un o drigolion pentre’ Cwmdu yn Nyffryn Tywi - Stanislaw Sykut. Dros y misoedd nesa' fe hawliodd y stori benawdau mewn papurau newydd ar draws y byd.
Yn y podlediad hwn mae Ioan Wyn Evans yn cyfarfod ag unigolion sydd wedi dilyn yr achos fyth ers hynny.

Yn y bennod hon, mae Ioan yn siarad gyda Hywel Jones, sy’n enedigol o’r ardal. Mae ef wedi ei gyfareddu gan stori diflaniad Cwmdu ers yn blentyn. Mewn tafarn leol sydd heb newid llawer ers y cyfnod, mae’n rhannu atgofion o’i blentyndod a chysylltiad ei deulu â’r achos.

Hefyd mae Ioan yn ail-ymweld â rhaglen radio am yr achos o 1976, gyda chynhyrchydd y rhaglen honno - y newyddiadurwr Handel Jones, sy’n cynnwys cyfweliadau o’r archif gyda heddweision fu’n allweddol i’r ymchwiliad.

Heddwas oedd Martin Lewis yn 1953 hefyd, a bu yntau yn gweithio ar yr achos. Bellach yn 92 oed, mae’n rhannu ei atgofion o’i gyfnod yng nghwmni Michael Onufrejczyk a gafodd ei gyhuddo o lofruddio Skyut yn ystod yr ymchwiliad.

Yn olaf caiff Ioan sgwrs gydag Eileen Jones a Maureen Crayford, dwy chwaer o Landeilo sydd ag atgofion clir Sykut ac Onufrejczyk.

Cyflwyno a chynhyrchu: Ioan Wyn Evans
Dylunio a chymysgu sain: Meic Parry
Cerddoriaeth thema: Patrick Rimes

Release date:

Available now

41 minutes

Podcast