Main content

Dirwyn y tymor i ben yng Nghymru

Dau glwb sy'n aros i glywed eu tynged ydi Caerfyrddin a Phrestatyn. Caerfyrddin yn ail o'r gwaelod yn y Cymru Premier, ond ddim yn siwr os y byddan nhw'n disgyn o'r gynghrair, a Phrestatyn pencampwyr Cynghrair y Gogledd, ond chawn nhw ddim esgyn i'r Uwch Gynghrair gan nad ydyn nhw wedi sicrhau trwydded.
A chan fod Prestatyn wedi apelio ymhellach yn erbyn penderfyniad FA Cymru, mae hwythau hefyd yn ansicr o ble byddan nhw'n chwarae'r tymor nesaf. Ymateb Paul Evans, Is-Gadeirydd Clwb Pel-droed Caerfyrddin a Brynmor Charles sy'n gefnogwr Prestatyn.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

8 o funudau