Main content

Waliau'n Siarad

Cymru, a'i hanes, drwy ei hadeiladau. Capeli, ffatrioedd, tafarndai, bythynod, ffermdai, cestyll, plasdai, swyddfeydd. Pob un yn stordy straeon.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd

Ar y Teledu

Dim darllediadau i ddod