Main content

Llond Bol o Bledleisio?

Dadansoddiad o’r wythnos gyntaf wedi’r etholiad cyffredinol - Araith y Frenhines a Mesur Cytundeb Ymadael Boris Johnson. Dylan Jones sy’n cadeirio trafodaeth yng nghwmni’r Athro Richard Wyn Jones, Mared Gwyn a Dr Huw Lewis.

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

21 o funudau

Podlediad: O'r Bae

Podlediad: O'r Bae

Lawrlwythwch Podlediad ‘O'r Bae’ gyda Vaughan Roderick a phanel yn trafod gwleidyddiaeth.

Podlediad