Main content

Llond Bol o Brexit?

James Williams, sy’n holi’r arbenigwr cyfreithiol, Keith Bush, yr academydd Dr Huw Pritchard, a chyfarwyddwr cwmni ymchwil cymdeithasol Heledd Bebb.

Ar ddiwedd wythnos gythyrblus ARALL yn San Steffan, ein gohebydd gwleidyddol ni, James Williams, sy’n holi’r arbenigwr cyfreithiol, Keith Bush, yr academydd o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Dr Huw Pritchard, a chyfarwyddwr cwmni ymchwil cymdeithasol, Ymchwil Ob3, Heledd Bebb, am oblygiadau dyfarniad y Goruchaf Lys ac ieithwedd Aelodau Seneddol.

Dyddiad Rhyddhau:

Ar gael nawr

26 o funudau

Podlediad: O'r Bae

Podlediad: O'r Bae

Lawrlwythwch Podlediad ‘O'r Bae’ gyda Vaughan Roderick a phanel yn trafod gwleidyddiaeth.

Podlediad