Main content

Pennod 1

Y tro hwn: achau teuluol a phrofion seicolegol sy'n cael sylw Ifan Jones Evans a Catrin Heledd. Family archives & psychological tests determine if perfect careers lie within genetics.

26 o ddyddiau ar ôl i wylio

49 o funudau

Ar y Teledu

Yfory 15:05

Darllediadau

  • Dydd Iau 20:00
  • Yfory 15:05
  • Dydd Sadwrn 11:30