Main content

Yn y Gwaed

Achau teuluol a phrofion seicolegol sy'n cael sylw wrth ymchwilio os yw dewis gyrfa yn y gwaed. Family archives & psychological tests determine if perfect careers lie within genetics.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd

Ar y Teledu

Dim darllediadau i ddod