Main content

Siarad Secs

Lisa Angharad a'i gwesteion yn siarad am ryw a rhywioldeb mewn ffordd agored a gonest. Popeth yn Gymraeg!

Mae'r podlediad yma'n trafod themâu o natur rywiol ac yn cynnwys iaith gref.