Main content

Elis James - 'Nabod y Teip

Cyfres gomedi gyda'r digrifwr Elis James yn edrych ar y teipiau a'r stereoteips sy'n ein diffinio ni fel Cymry. Comedian Elis James examines the types and stereotypes that define the Welsh.

Nesaf

Popeth i ddod (1 ar gael)