Main content

Elis James - 'Nabod y Teip

Cyfres gomedi gyda'r digrifwr Elis James yn edrych ar y teipiau a'r stereoteips sy'n ein diffinio ni fel Cymry. Comedian Elis James examines the types and stereotypes that define the Welsh.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd

Ar y Teledu

Dim darllediadau i ddod