Main content

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a chomisiynydd comedi Radio 4, Sioned Wiliam.

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a chomisiynydd comedi Radio 4, Sioned Wiliam.

Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Sioned yn y Bari, a sut mae wedi llwyddo i fagu mab sy'n Gymro Cymraeg yng nghanol Llundain.

Clywn am yrfa ddisglair Sioned yn gweithio gyda mawrion y byd comedi o Steve Coogan i Jonathan Ross, ac ar rai o gyfresi comedi ac adloniant fwyaf dylanwadol y degawdau diwethaf, ynghyd a'r nofelau Cymraeg mae wedi bod yn 'sgwennu yn y blynyddoedd diweddar.

Release date:

Available now

1 hour, 2 minutes

Featured in...

Podcast