Main content

Foireann na Mionúr 1997/98

Léargas ar an ghrúpa uathúil seo d’imreoirí maraon lena mbainisteoir, Mickey Harte, a fuair an bua in ainneoin na gconstaicí uilig a bhí le sárú acu.
An insight into this unique group of players along with their manager Mickey Harte, who triumphed in the face of adversity.

Release date:

Duration:

30 seconds