Main content

Y cerddor Gruff Rhys yw gwestai cyntaf y gyfres.

Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Gruff, dylanwad y cyfnod pan fu'n astudio yn Barcelona, ac effaith iaith a dwyieithrwydd ar ei gyfansoddi, ei waith creadigol a'i fywyd teuluol.

Release date:

Available now

54 minutes

Featured in...

Podcast