Main content

Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd Podcast

Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol…

Updated: weekly
Episodes available: indefinitely

Episodes to download