Main content

An Leabhar ar an tSeilf - Cuid 2

Cuid a dó de scéal cumtha ag daltaí ó thrí scoil éagsúla. Tá an dara phíosa seo den scéal scríofa ag páistí de chuid Ghaelscoil na mBeann, Cill Chaoil. Part two of a story written by pupils from three different schools. This piece of the story was written by children from Gaelscoil na mBeann, Kilkeel.

Dáta Scaoileadh:

Fad:

3 nóiméad

Seo gearrthóg ó