Main content

An Leabhar ar an tSeilf - Cuid 1

Cuid a haon de shíscéal cumtha ag daltaí ó thrí scoil éagsúla. Tá an phíosa seo den scéal scríofa ag páistí de chuid Ghaelscoil Phádraig Naofa, Crois Mhic Lionnáin.
Part one of a fairy story written by pupils from three different schools. This piece of the story was written by children from Gaelscoil Phádraig Naofa, Crossmaglen.

Dáta Scaoileadh:

Fad:

3 nóiméad

Seo gearrthóg ó