Main content

Catherine Tinney - Young Trad Finalist 2019

Catherine Tinney from the Isle of Skye (Gaelic singer)

1. Ailein Duinn Nach Till Thu 'n Taobh Seo

2. Gur e Mo Ghille Dubh-dhonn

3. Puirt (A’ Mhisg a chuir an Nollaig oirnn/Meal do bhrògan/Siud a’ rud a thogadh fonn)

4. Mo bhean chomain

Release date:

Duration:

17 minutes

Featured in...