Sorry, this clip is not currently available

Eileanach òg a' dèanamh deiseil airson a dhol dhan oilthigh air tìr-mòr

As An Eilean (From the Island)

A young island boy preparing to go away to university on the mainland.

As An Eilean (From the Island)