Main content

Bha Daibhidh Cooper agus Luc Nijholt air dithis dhe na cluicheadairean as cudromaiche a thug MacIlleathain gu Tobar na Màthar

Two of McLean's key signings were Davie Cooper and Luc Nijholt.

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from