Tha Ramsay ag amas air bàrr na creige

Mach a Seo!, Series 2, Episode 2

Ramsay is aiming for the top.

Mach a Seo!