Main content

Un Cwestiwn

Cyfle i fod yn glyfar wrth ateb cwestiynau a chyfle i fod yn gyfrwys wrth waredu'r cystadleuwyr eraill.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd

Ar y Teledu

Dim darllediadau i ddod