Rapal, Rapal aig Xponorth 2018 Rapal aig XpoNorth 2018

Rapal aig XpoNorth 2018 ann an Inbhir Nis