Main content

Jon Owen Jones

Rôl oes aur llywodraeth lafur, ac wedi chware rhan ganolog yn datganoli grym i Gymru, mae dadrithiad Jon Owen Jones yn drawiadol dros stecen a gwin coch yn y bwyta poblogaidd ger ei hen swyddfa yng nghanol Caerdydd.

Release date:

Available now

32 minutes

Podcast