Main content

A' trèanadh eich Przewaski aig Pàirc Fiadh-bheatha na Gàidhealtachd

Training wild Przewalski horses at Highland Wildlife Park.

Release date:

Duration:

3 minutes