Main content

Ffasiwn...

Dylan Garner sy'n ceisio dod o hyd i fodel ymhlith deg o gystadleuwyr i fod yn wyneb i'w diwydiant. Dylan Garner tries to find a model from 10 people working in the same industry.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd

Ar y Teledu

Dim darllediadau i ddod