Main content

Cadw'n heini gyda Rae Carpenter

Daeth Rae Carpenter i Stiwdio Bore Cothi i drafod cadw'n heini.
(Cofiwch siarad gyda'ch meddyg cyn gwneud unrhyw ymarfer corff)

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

50 eiliad

Daw'r clip hwn o