Trailer: Take a virtual reality tour of the Edinburgh festivals at 70

BBC at the Edinburgh Festivals, 2017

Celebrate 70 years of Edinburgh festivals with a unique VR tour of the city.

BBC at the Edinburgh Festivals