Main content

BBC i lansio gwasanaeth newydd Radio Cymru 2

Fe fydd Radio Cymru 2 yn darlledu o 7:00 tan 10:00 bob bore'r wythnos ar radio digidol, teledu digidol a BBC iPlayer Radio

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

3 o funudau