Main content

Mecanic

Dylan Garner sy'n ceisio dod o hyd i fodel ymhlith deg o fecanics i fod yn wyneb i'r diwydiant. Dylan Garner tries to find a model from among 10 mechanics to be the new face of the industry.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd

Ar y Teledu

Dim darllediadau i ddod