Main content

Kim Carnie

Performing Gaelic song

1. A' Bhriogais Uallach (Trad)

2. O Ìosa (Music by Iseabail T MacDonald, Lyrics Trad)

3. Puirt set
(a) Nighean Rua' Bhàn aig Dòmhnall Ruadh Pìobair - Traditional
(b) Gun an Gobhar - Traditional
(c) Gaol air a' Ghille Bhuidhe – Traditional

4. Crucan na bPàiste (Brendan Graham)

Release date:

Duration:

17 minutes

Featured in...

More clips from 2017