Main content

O'r Diwedd: 2016 Am Flwyddyn!

Tudur Owen, Sian Harries ac eraill sy'n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2016. Tudur Owen, Sian Harries and the crew take a satirical look back at 2016.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd