Main content

Eglwys Gymraeg Caer yn 150 mlwydd oed

Penwythnos o weithgareddau yn dathlu cant a hanner o flynyddoedd ers codi eglwys Gymraeg olaf y ddinas. Dros y blynyddoedd mae nifer selogion yr Eglwys Bresbyteraidd yn St John Street wedi gostwng, felly hefyd aelodaeth Cymdeithas Cymry Caer. Ond fel y clywodd ein gohebydd Rhian Price, mae yna gynlluniau erbyn hyn i geisio denu gwaed newydd i gynnal yr achos.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau