Main content

Parch

Drama'n dilyn hynt a helynt bywyd menyw ganol oed o'r enw Myfanwy. Drama following the life of a middle-aged woman called Myfanwy.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd