Main content

Disgwyl am y wawr

Mae’r wawr yn werth ei gweld y dyddiau hyn,
a’r heulwen yn teyrnasu dros y tir,
gadawodd heuldro’r haf y wlad ynghynn
gan egni’r golau sydd yn para’n hir.
Pa fath o wawr fydd ‘fory, wedi dod
a’r cyfri mawr, a’r dadlau mwy i ben?
Ai gwawr o gerydd fydd hi, am ein bod
mewn tymer wedi codi cwr y llen
ar fwgan y gorffennol, a rhyddhau
cysgodion oer y ffos, y bom a’r gwn?
Neu gwawr groesawgar heddwch yn parhau?
Waeth beth a wnawn, mae’r gaea’n dod, mi wn,
A thywyllu fesul diwrnod wnaiff hi nawr,
Ond gwn y bydd, yfory, doriad gwawr.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

44 eiliad

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...

Mwy o glipiau Refferendwm yr UE