Big Noise Govanhill & BBC SSO - Big Joy

BBC Scottish Symphony Orchestra

Big Noise Govanhill & the BBC SSO perform Big Joy.

BBC Scottish Symphony Orchestra