Big Noise Govanhill & BBC SSO - Djelem Djelem

BBC Scottish Symphony Orchestra

Big Noise Govanhill & the BBC SSO perform Djelem Djelem.

BBC Scottish Symphony Orchestra