Big Noise Govanhill & BBC SSO - Cherry Polka

BBC Scottish Symphony Orchestra

Big Noise Govanhill & the BBC SSO perform Cherry Polka.

BBC Scottish Symphony Orchestra