Main content

Cosmic Quantum Ray

Tá bosca bróg ag Robbie Shipton, déagóir a thugann duine chuig an naoú diminsean, áit a gcónaíonn Quantam Ray.

Tá bosca bróg ag Robbie Shipton, déagóir a thugann duine chuig an naoú diminsean, áit a gcónaíonn Quantam Ray. In éineacht le Team Quantum, téann Robbie i ngleic le drochdhaoine ar fud na cruinne. Téann Robbie ar scoil fosta. Bíonn bulaíocht á déanamh air i rith ama, á chur faoi ghlas ina thaisceadán scoile, mar shampla. Ach tugann a thaisceadán é chuig Cruinne Cosmic Quantum Ray. Ina chuid eachtraí, tugann sé aghaidh ar go leor naimhde ar nós Doctor Brainhead agus Mother Brainhead.

Teenager Robbie Shipton has a shoe box leading to the ninth dimension, the home of Quantum Ray. Along with Team Quantum, Robbie takes on bad guys spread over the whole universe. Robbie is regularly bullied at school, like being slammed in his locker. However, his locker leads to Cosmic Quantum Ray's Universe. On his adventures, he faces many enemies like Doctor Brainhead and Mother Brainhead.

On iPlayer

Not available