Main content

Evan Jones a'r Cherokee

Yr Athro Jerry Hunter yn cyflwyno hanes y Cymro fu'n byw hefo'r Cherokee - Evan Jones. Professor Jerry Hunter tells the story of the Welshman who lived with the Cherokee - Evan Jones.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd

Ar y Teledu

Dim darllediadau i ddod