Main content

Byw Celwydd

Drama yn portreadu gwrthdaro rhwng newyddiadurwyr, ymgynghorwyr a gwleidyddion ffuglennol ym Mae Caerdydd. Drama portraying conflict between fictional journalists, advisors and politicians.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd