Main content

Delyth Mclean yng Ngŵyl Rhif 6

Dyma Delyth a’i band yn chwarae set acwstig ar Faes y Pentreg ym Mhortmeirion.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

3 o funudau

Daw'r clip hwn o