Main content

Thathar a’ dèiligeadh ri còrr is 14 millean bian san slum seo gach bliadhna

More than 14 million skins are treated every year in this slum.

Release date:

Duration:

2 minutes