Main content

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

DANIEL GLYN A SIAN HARRIES
Galaru​​​​​​​ - To grieve
Yn gyhoeddus​​​​​​ - Public
Cwympo mewn cariad​​​​​ - To fall in love
Diog​​​​​​​ - Lazy
Cefndir - ​​​​​​​Background
Doniol​​​​​​​ - Funny
Ymddiheuro - ​​​​​​To apologise
Ymchwil​​​​​​ - Research
Ymdrech - ​​​​​​Effort

ALED HUGHES A SERAN DOLMA
Amgylchedd​​​​​ - Environment
Datblygu cynaladwy​​​​ - Sustainable development
Cadwraeth​​​​​ - Conservation
Creadigol - ​​​​​Creative
Arbrofi​​​​​​ - To experiment
Goroesi​​​​​​ - To survive
Hinsawdd​​​​​ - Climate
Dirywio​​​​​​ - To deteriorate
Hunan-gynhaliol​​​​ - Self-sufficient
Wedi ei chyhoeddi​​​​ - Published
Gweledol​​​​​ - Visual

DYLAN JONES A CHLOE CONDY
Uwch Gynghrair​​​​​​ - Premier League
Dyrchafiad - ​​​​​​Promotion
Safon​​​​​​​ - Quality
Hyfforddwr​​​ - ​​​Coach
Rhywsut​​​​​​ - Somehow
Ymddygiad​​​​​​ - Behaviour
Agwedd​​​​​​ - Attitude
Gweld eisiau​​​​​​ - Seeing the need for

GERALLT PENNANT A GARETH VAUGHAN WILLIAMS
Clawr​​​​​​​​ - Cover
Cyfrifon - ​​​​​​​​Accounts
Darganfod​​​​​​​ - To discover
Trysorydd​​​​​​​ - Treasurer
Swyddogol​​​​​​​ - Official
Cofnodi​​​​​​​​ - To record
Yn weddol gyson​​​​​​ - Fairly regularly

ALEX HUMPHREYS AC ARON JONES
Gyrfa - ​​​​​​​​Career
Safle - P​​​​​otition

GERAINT LLOYD AC ALAW OWEN
Elusen​​​​​​​ - Charity
Sefydlu - ​​​​​​​To establish
Cryfhau - ​​​​​​​To strengthen
Bodolaeth - ​​​​​​Existence
Gwirfoddoli​​​​​​ - To volunteer
Angerddol - ​​​​​​Passionate
Da byw​​​​​​​ - Livestock
Deunyddiau hyrwyddo​​​​​ - Promotion materials
Amcanion - ​​​​​​Aims
Dioddef​​​​​​​ - To suffer