Main content

Cyfres 1

Cwis go wahanol! Does yna ddim cwestiynau! Yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau. A quiz with a twist - there are no questions! Nia Roberts presents.

Ar iPlayer

’Dyw’r rhaglen yma ddim ar gael ar BBC iPlayer ar hyn o bryd

Ar y Teledu

Dim darllediadau i ddod