Main content

Debbie NicAoidh, Cleasaiche

Tha Debbie den bheachd gu bheil e math gu bheil rudeigin mar seo againn ann an Gàidhlig.

Release date:

Duration:

44 seconds

This clip is from