TANYGROES: Telyneg neu soned 'Darganfod'

Hen ffasiwn oedd i’m llygaid ifanc i,
A chywilyddiwn, pan yr awn i’r dre,
O gael fy ngweld yn cerdded gyda hi
Pe byddai fy nghyfoedion hyd y lle.
Fe wnawn ei herio gyda’m geiriau ffôl
Heb sylwi fod fy “Na” ’n achosi loes,
A minnau yn ddi-hid a di-droi’n-ôl
Fel llawer o’m cenhedlaeth yn fy oes.
Wrth dyfu’n hŷn dyhëwn lawer gwaith
Am agosatrwydd rhyngom ni ein dwy,
Ond collais gyfle, ac mae yna graith
Sy’n dyfnhau, gan nad yw yma mwy.
Y dydd o’r blaen mi roes fy nghalon lam
Pan ddwedodd ffrind, “Mor debyg wyt i’th fam.”

8.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

46 eiliad

Daw'r clip hwn o